4 voordelen van een kerstborrel met iets nieuws! 

Voordelen van een kerstborrel

Vasthouden aan traditie.. hier is op zich niks mis mee. Vernieuwing kan echter zeer effectief werken. Zo ook met de catering van de kerstborrel. Komt u met iets nieuws dan steelt u niet alleen de show, maar zorgt u ook voor een positief lange termijn effect op de werkvloer. Hieronder vier voordelen van iets vernieuwends proberen. 

Voldoening

Er komt een jaar dat u dezelfde kerstborrel setting zat bent. Het is tijd voor een ander idee. Andere locatie. Andere catering. Ander kerstpakket. Steeds meer organisaties beginnen hier creatief in te worden en er wordt meer tijd vrijgemaakt om dit allemaal te bedenken en regelen. Erg leuk om bijvoorbeeld veel tijd te besteden aan de catering. Lekker eten is op een borrel zeer belangrijk. Dezelfde catering als afgelopen jaren zal de avond niet breken, maar ook zeker niet maken!

Nababbelen

Geef uw medewerkers iets om over na te praten. Dezelfde kerstborrel als vorig jaar is saai en wordt gezien als een formaliteit. Bedenk je echter iets totaal nieuws dan zullen uw collega’s er eerder enthousiast over napraten. Dan hebben ze wat om naast alle te bespreken werkdingen ook iets anders om samen over te     

Voordelen van een kerstborrel
Bovendien zullen medewerkers zich meer gewaardeerd voelen

Inspiratie

Een vernieuwende kerstborrel zou kunnen leiden tot een toename in creatief denken van uw medewerkers. Ook op de werkvloer. Bovendien zullen medewerkers zich meer gewaardeerd voelen als er ineens een hele vernieuwende borrel plaatsvindt. Bijvoorbeeld met heerlijke catering in de vorm van Italiaans eten, waar de vrijblijvendheid en saamhorigheid vanaf spat. 

Drijfveer tot activeren

Dit kunnen we door vertalen naar het meer motiveren van uw collega’s. Deze incentive werkt als een stimulans om in januari weer volop aan de slag te gaan voor de zaak. Italiaanse catering is een rolvoorbeeld van vernieuwing. Het zorgt bovendien voor saamhorigheid en vrijblijvendheid; erg belangrijke thema’s voor een kerstborrel. Neem eens een kijkje bij Toia Italiaanse catering. Wij bespreken met u een plan voor uw kerstborrel catering. Het geeft niet als uw idee nog zeer abstract is, we komen gezamenlijk tot een succesvol catering menu. Ga voor iets nieuws!